Jak zapisać do pliku ustawienia wskaźnika?

Ustawienia wskaźnika możesz zapisać do pliku. W tym celu wykonaj następujące kroki:

 1. otwórz listę wskaźników – CTRL + I
 2. dwukrotnie kliknij na nazwę wskaźnika
 3. przejdź do zakładki „Wpisz parametry”
 4. wybierz „Zapisz” w prawym dolnym narożniku
 5. zostanie zapisany plik z rozszerzeniem .set – domyślnie w katalogu MQL4\Presets dla MT4 lub MQL5\Presets dla MT5 w Folderze Danych

Jak zapisać do plików ustawienia FX Harvest PRO?

Ustawienia FX Harvest PRO są przechowywane w 2 miejscach.

 1. Ustawienia startowe programu
  1. otwórz ustawienia – klawisz F7
  2. przejdź do zakładki „Wpisz parametry”
  3. wybierz „Zapisz” w prawym dolnym narożniku
  4. zostanie zapisany plik z rozszerzeniem .set – domyślnie w katalogu MQL4\Presets w Folderze Danych
 2. Ustawienia bieżące
  1. otwórz panel ustawień – zaznacz pole wyboru przy literze „S”
  2. wprowadź nazwę pliku ustawień
  3. kliknij „ZAPISZ”
  4. zostanie zapisany plik o podanej nazwie z rozszerzeniem .txt w katalogu MQL4\Files\FXH_Settings w Folderze Danych

Mam problem z Waszym programem. Jak i gdzie go zgłosić?

Do programów dołączamy szczegółowe instrukcje instalacji i obsługi. Zanim zgłosisz problem upewnij się, że zapoznałeś się z instrukcją i wykonałeś wszystkie kroki instalacji. Najczęściej pojawiające się pytania dotyczą:

Jeśli zapoznałeś się naszym FAQ i instrukcją do programu i nie jesteś w stanie samodzielnie znaleźć odpowiedzi / rozwiązać problemu to zgłoś go do nas. Opisz czego dotyczy problem – staraj się podać nam informacje, dzięki którym będziemy mogli szybko Ci pomóc. Nie zdziw się, jeśli na zdawkowe zgłoszenie typu „nie działa mi” odpowiemy równie zdawkowo „a u nas działa” 😉 Do zgłoszenia załącz:

 1. zrzut ekranu z opisywaną sytuacją (możesz użyć dostarczonego z Windows narzędzia Wycinek i Szkic – uruchamia je równoczesne naciśnięcie 3 klawiszy – „Windows Logo” + Shift + S)
 2. pliki log – informację o jakie pliki chodzi znajdziesz tutaj
 3. pliki używanych przez Ciebie ustawień programu – informację o jakie pliki chodzi znajdziesz tutaj dla FX Harvest PRO i tutaj dla wskaźników
 4. jeśli błąd dotyczy transakcji wyciąg z historii rachunku z okresu, w którym wystąpił problem (po kliknięciu prawym klawiszem myszy w zakładce Historia należy wybrać zakres dat a następnie ponownie kliknąć prawym klawiszem myszy i wybrać opcję „Zapisz szczegółowy raport” (MT4) lub „Raport -> HTML” (MT5)
 5. wszelkie inne przydatne informacje

Całość wyślij za pomocą formularza ze strony Zgłoś problem.

Postaramy się odpowiedzieć w ciągu 2 dni roboczych.

Mam problem z kluczem licencyjnym. Co zrobić?

Jeśli uruchamiasz program w trybie demo, upewnij się, że jesteś zalogowany do rachunku DEMO. Programów bez klucza licencyjnego nie można uruchomić na rachunkach REAL, pokaże się błąd licencji.

Jeżeli zakupiłeś licencję a program zgłasza problem z kluczem licencyjnym to wykonaj następujące kroki:

 1. sprawdź, czy klucz załączony w paczce z oprogramowaniem jest umieszczony w Folderze Danych w podanym podkatalogu a jeśli nie to wgraj go i spróbuj ponownie uruchomić program:
  1. dla MT4 – MQL4\Files
  2. dla MT5 – MQL5\Files
  3. dla programu Trading Simulator (Tester Strategii) – Tester\Files
 2. jeśli po wykonaniu czynności z pkt. 1 nadal program zgłasza problem z kluczem sprawdź czy:
  1. w przypadku licencji na numer rachunku sprawdź, czy uruchamiasz program będąc zalogowanym do brokera na numerze rachunku, który podałeś do licencji
  2. w przypadku licencji na nazwisko sprawdź, czy uruchamiasz program będąc zalogowanym do brokera na rachunku, przy którym podane jest imię i nazwisko, które podałeś do licencji (dotyczy zarówno kont real jak i demo)
  3. w przypadku Trading Simulator (Tester Strategii) sprawdź czy jesteś zalogowany na koncie REAL, Simulator w wersji licencjonowanej nie działa na kontach demo
 3. jeśli po wykonaniu czynności z pkt. 2 nadal program zgłasza problem z kluczem sprawdź wpisy o licencji w logu i upewnij się, że posiadasz prawidłowy klucz i jest zgodność z danymi rachunku
 4. jeśli wykonałeś wszystkie powyższe czynności i nadal masz kłopot z  kluczem napisz do nas e-mail lub przez messenger załączając plik log