Aktualizacje

Na tej stronie znajdziesz aktualizacje programów wraz z historią zmian.

Programy bez klucza licencyjnego uruchamiają się w trybie demo. Termin ważności demo znajdziesz przy linku do pobrania pliku.

W plikach do pobrania znajdują się wersje na obie platformy: Metatrader 4 oraz Metatrader 5.

FX Harvest PRO

Jeśli interesuje Cię subskrypcja na aktualizacje programu FX Harvest PRO na 12 miesięcy lub dożywotnio sprawdź opcje zakupu na stronie FX Harvest Pro 7 Upgrade.

Pełna lista zmian znajduje się na końcu instrukcji do programu: sprawdź tutaj.

Wersja / data
Link Lista zmian
7.513
05.05.2020
FXHarvest_PRO_7.513_MT4+MT5_2020.05.05

Tryb demo aktywny do 31.08.2020

7.513 (06.06.2020)

 • poprawka na błąd zamiany typu zlecenia buy / sell w szczególnych przypadkach po użyciu funkcji SL Line

7.512 (05.05.2020)

 • poprawka na błąd otwierania transakcji sell w module ALGO

7.511 (05.05.2020)

 • dodatkowy przycisk na panelu poziomym do wyłączania handlu automatycznego;
 • modyfikacje panelu ustawień i przycisk do resetu;
 • poprawka na nieprawidłowe ustawianie TP;
 • poprawka na nieprawidłowe zamykanie części pozycji;

7.51 (01.05.2020)

 • zapis i odczyt ustawień z poziomu panelu;
 • definiowanie własnych zestawów ustawień;
 • automatyczny zapis i odczyt ustawień – globalnie, per symbol lub per wykres;
 • moduł Hedge Recovery 1.0;
 • wartość 0 dla SL staje się równoważna nie stawianiu SLa;
 • ułatwienia wprowadzania lot, SL i TP w panelu górnym;
 • zmniejszenie panelu górnego;
 • poprawka na liczenie lot dla niektórych symboli w MT5;
 • poprawka na błąd przy odczycie klucza licencyjnego przy uruchamianiu wielu wykresów równocześnie;
 • ustawienia wprowadzone w panelach są zachowywane przy przełączaniu między TFami;
7.413
05.04.2020
FXHarvest_PRO_7.413_MT4+MT5_2020.04.05
 • ustawienia wprowadzone w panelach są zachowywane przy przełączaniu między TFami;
7.412
21.02.2020
FXHarvest_PRO_7.412_2020.02.21
 • zmiana ustawień z punktów na pipsy;
 • automatyczne ustawianie przelicznika punkt / pips;
 • poprawki skalowania interfejsu przy ustawieniu ręcznej skali;
 • wyświetlanie label keys i ustawianie linii jako selected przy schowanym panelu poziomym;
 • 20 sek. oczekiwanie na podłączenie rachunku przed sprawdzeniem licencji;
 • zmiana domyślnego ustawienia prowizji za lot na 0.0;
 • zmiana domyślnego ustawienia zwiększania lot przy Algo na false;
7.411
18.01.2020
FXHarvest_PRO_7.411_2020.01.28
 • poprawki błędów;

 


M1 Armor

Wersja
Link Lista zmian
2.03
(01.05.2020)
M1_Armor_2.03_MT4+MT5_2020.05.01

Tryb demo aktywny do 30.06.2020

 • poprawka nieprawidłowego rozpoznawania strefy GMT u niektórych brokerów dla wolumenu ClusterDelta we wskaźniku Auto UHVA
2.02
(23.02.2020)
M1_Armor_2.02_MT4+MT5_2020.02.23
 • zawiera Kijun Scanner
 • poprawka do wyliczania początku i końca dnia na niektórych instrumentach we wskaźniku AUTO UHVA

 


Replicator

Wersja
Link Lista zmian
1.34
(01.05.2020)
Replicator_1.34_MT4+MT5_2020.05.01

Tryb demo aktywny do 30.06.2020

 • opcja wykluczania obiektów do kopiowania w oparciu o nazwy
 • poprawka błędu braku kopiowania obiektów przy wybranych tylko niektórych typach obiektów
 • poprawka błędu pozostawiania na wykresie kopii niektórych obiektów po skasowaniu oryginałów 
1.33
(30.01.2020)
Replicator_1.33_MT4+MT5_2020.01.30
 • poprawka błędu dot. tworzenia nadmiarowej linii pionowej