M1 Armor

M1 Armor to pakiet 2 wskaźników oraz skanera rynkowego wspomagających handel intraday wg strategii Temeta Nosce, doświadczonego tradera z wieloletnim stażem, lidera grupy  M1 Trading Office // M1 Fund

M1 Auto UHVA
  • automatycznie wyznaczanie stref najwyższego obrotu – strefy działają jak silne wsparcia i opory w perspektywie intraday – przedziały cenowe, w których handlują najwięksi gracze
  • współpracuje z wolumenem rzeczywistym (wymaga pakietu ClusterDelta premium) oraz z tickowym
  • wyznacza strefy z interwałów M1, M5 i M15 z dnia bieżącego i poprzedniego
  • dostępny na MT4 i MT5
M1 MTF Kijun
  • wyznaczanie poziomów Kijun (kluczowa składowa Ichimoku) z wielu interwałów równocześnie: od M5 do W1
  • Kijun to poziom 50% ceny z ostatnich x okresów – bardzo dobrze sprawdza się jako wskaźnik kierunkowy do identyfikacji kierunku, w którym przekrojowo porusza się rynek
  • dostępny na MT4 i MT5
Kijun Scanner
  • pokazuje kierunek rynku na wielu interwałach i instrumentach równocześnie
  • wyznacznikiem kierunku jest położenie ceny względem bieżącego poziomu Kijun
  • dostępny na MT4 i MT5

Więcej informacji o strategii M1 można znaleźć na grupie M1 Trading Office // M1 Fund