Jak zapisać do pliku ustawienia wskaźnika?

Ustawienia wskaźnika możesz zapisać do pliku. W tym celu wykonaj następujące kroki:

  1. otwórz listę wskaźników – CTRL + I
  2. dwukrotnie kliknij na nazwę wskaźnika
  3. przejdź do zakładki „Wpisz parametry”
  4. wybierz „Zapisz” w prawym dolnym narożniku
  5. zostanie zapisany plik z rozszerzeniem .set – domyślnie w katalogu MQL4\Presets dla MT4 lub MQL5\Presets dla MT5 w Folderze Danych