Mam problem z kluczem licencyjnym. Co zrobić?

Jeśli uruchamiasz program w trybie demo, upewnij się, że jesteś zalogowany do rachunku DEMO. Programów bez klucza licencyjnego nie można uruchomić na rachunkach REAL, pokaże się błąd licencji.

Jeżeli zakupiłeś licencję a program zgłasza problem z kluczem licencyjnym to wykonaj następujące kroki:

 1. sprawdź, czy klucz załączony w paczce z oprogramowaniem jest umieszczony w Folderze Danych w podanym podkatalogu a jeśli nie to wgraj go i spróbuj ponownie uruchomić program:
  1. dla MT4 – MQL4\Files
  2. dla MT5 – MQL5\Files
  3. dla programu Trading Simulator (Tester Strategii) – Tester\Files
 2. jeśli po wykonaniu czynności z pkt. 1 nadal program zgłasza problem z kluczem sprawdź czy:
  1. w przypadku licencji na numer rachunku sprawdź, czy uruchamiasz program będąc zalogowanym do brokera na numerze rachunku, który podałeś do licencji
  2. w przypadku licencji na nazwisko sprawdź, czy uruchamiasz program będąc zalogowanym do brokera na rachunku, przy którym podane jest imię i nazwisko, które podałeś do licencji (dotyczy zarówno kont real jak i demo)
  3. w przypadku Trading Simulator (Tester Strategii) sprawdź czy jesteś zalogowany na koncie REAL, Simulator w wersji licencjonowanej nie działa na kontach demo
 3. jeśli po wykonaniu czynności z pkt. 2 nadal program zgłasza problem z kluczem sprawdź wpisy o licencji w logu i upewnij się, że posiadasz prawidłowy klucz i jest zgodność z danymi rachunku
 4. jeśli wykonałeś wszystkie powyższe czynności i nadal masz kłopot z  kluczem napisz do nas e-mail lub przez messenger załączając plik log