Moduł Piramida & Grid

Moduł Piramida & Grid służy do stawiania zaawansowanych siatek zleceń.

Możliwości:

  • wybór ilości poziomów, swobodna edycja odległości pomiędzy nimi, lota i SL dla każdej pozycji z osobna
  • wygodna graficzna prezentacja siatki na wykresie przed jej postawieniem
  • możliwość ustawienia wspólnego SL i TP dla całej siatki przy jej tworzeniu lub późniejsze jego przesunięcie
  • liczone całkowite ryzyko dla siatki
  • automatyczne generowanie siatek z rosnącym lub malejącym lot
  • zapisywanie różnych ustawień siatki i możliwość ich późniejszego wczytania
  • tryb automatyczny – siatka zostanie uruchomiona po osiągnięciu przez cenę wybranego poziomy
  • zabezpieczanie profitu dla całej piramidy – 7 poziomów liczonych w punktach

Film prezentujący możliwości modułu Piramida & Grid

Film najlepiej otworzyć w nowym oknie klikając na białe logo YouTube w prawym dolnym narożniku i oglądać na pełnym ekranie.