Zakres widocznych danych jest ograniczony

Ze względów wydajnościowych domyślna liczba widocznych słupków jest ograniczona do 1000 ostatnich świec. Jeśli chcesz żeby były widoczne również starsze dane zwiększ wartość parametru Maksymalna liczba świec na większą od 1000. Parametr ten znajdziesz w okienku ustawień wskaźnika – wciśnij CTRL+I i kliknij 2x na nazwie wskaźnika żeby wejść do ustawień.