Gdzie znaleźć plik log na dysku?

Metatrader zapisuje pliki log na dysku w Folderze Danych następujących katalogach:

  1. dla MT4
   • log Strategie w katalogu \MQL4\Logs\
   • log Dziennik w katalogu \Logs\
   • log Dziennik testera strategii w katalogu \Tester\Logs (dla programu Trading Simulator – Tester Strategii)
  2. dla MT5
   • log Eksperci w katalogu \MQL5\Logs\
   • log Dziennik w katalogu \Logs\

Każdego dnia powstaje nowy plik log – nazwa pliku wskazuje, z którego jest dnia np. 20200902.log. WAŻNE – aby skopiować plik log należy najpierw zamknąć Metatrader co spowoduje zapisanie wszystkich informacji na dysku. Warto sobie wcześniej przez zamknięciem otworzyć Folder Danych żeby łatwo odszukać plik.