Market Scanner 6

Nowy Market Scanner MMD 6
znaczące ulepszenia w stosunku do poprzedniej wersji

Market Scanner MMD 6 to narzędzie, które wykrywa kierunki poruszania się ceny i sygnały transakcyjne wg metodologii Magiczne Chmury Średnich MMD autorstwa Mariusza Drozdowskiego. Szczegóły dot. metodologii można znaleźć na grupie  Magiczne chmury średnich MMD.

2 nowe sygnały: sygnał wolumenowy oparty o algorytm NVO znany ze wskaźnika CandleVolume oraz sygnał o nadchodzącym przecięciu chmur. Wszystkie sygnały na jednym pulpicie, nowy alert e’mail i zoptymalizowana wydajność. To najbardziej zaawansowany skaner rynku na MT4.

Dla stosujących metodologię używanie skanera to bardzo duża oszczędność czasu – nie trzeba ciągle czuwać przy komputerze i obserwować wykresu, wystarczy zaczekać na sygnał, który skaner może wysłać jako powiadomienie na komórkę. Skaner wykrywa również sygnały wolumenowe wg algorytmu NVO. Skaner pozwala obserwować dowolną liczby instrumentów na wszystkich interwałach. Trader nie posługujący się takim narzędziem nie byłby w stanie śledzić równocześnie tak dużej liczby wykresów.

Film o Market Scanner MMD z opisem instalacji i konfiguracji

Film najlepiej otworzyć w nowym oknie klikając na białe logo YouTube w prawym dolnym narożniku i oglądać na pełnym ekranie.