Zakres widocznych danych jest ograniczony

Ze względów wydajnościowych domyślna liczba widocznych słupków jest ograniczona do 500 ostatnich świec. Jeśli chcesz żeby były widoczne również starsze dane zwiększ wartość parametru Max number of bars na większą od 500. Parametr ten znajdziesz w okienku ustawień wskaźnika – wciśnij CTRL+I i kliknij 2x na nazwie wskaźnika żeby wejść do ustawień.